Dejavnost 4. PV – krogi, februar 2016

Dijaki 4. PV so izvajali skupinsko usmerjeno dejavnost, ki je slonela na principu motivacije in razlage za vrtčevske otroke. Kako so se zabavali dijaki je vidno iz nastalega likovnega izdelka. Likovno izražanje je slonelo na močnem doživljanju, spoštovanju soustvarjalcev, skupinskem načrtovanju in delu, predvsem pa na sproščenem in ustvarjalnem duhu. Likovna izdelka sta krasila tudi prizorišče, kjer je potekala proslava ob kulturnem prazniku, 5.2.2016.