Mednarodni dan medicinskih sester na Srednji šoli Izola

Od leta 1965, v  spomin vseh dejanj, ki so jih naredile medicinske sestre v družbi, praznujemo mednarodni dan medicinskih sester. Januarja 1974 so na svetu sklenili, da bodo dan medicinskih sester proslavili vsako leto 12. maja, kot spomin na rojstvo Florence Nightingale, ki velja za ustanoviteljico sodobnega sestrstva. Letošnje geslo mednarodnega dneva sporoča: “Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja”.

Medicinske sestre so največja poklicna skupina v zdravstvu, v različnih delovnih okoljih in imajo ključno vlogo za doseganje teh ciljev. Za kakovostno in učinkovito izvajanje zdravstvenega varstva morajo imeti veliko znanja, obvladati različne spretnosti, ki jih med svojim profesionalnim razvojem nenehno razvijajo in izpopolnjujejo.

Bodoče srednje medicinske sestre in srednji zdravstveniki, dijaki Srednje šole Izola, so se 12. maja 2017, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, še posebej potrudili. V 1. nadstropju šole so pripravili razstavo pripomočkov za zdravstveno nego in diagnostično terapevtske postopke, ki so jih uporabljali nekoč, izobesili plakat ter izdelali priponke z znakom »Zbornice zveze« za vse dijake šole. Prav tako so prikazali uniforme, ki so jih medicinske sestre nosile v preteklosti.  Dijaki in učitelji so si z zanimanjem ogledali steklene brizgalke in igle, gorilnike, pripomočke za hranjenje po sondi, spirometer in še veliko drugih pripomočkov.

Posvetilo dnevu medicinskih sester so zaključili z mislijo Henrika Ibsna: „Tisoč besed ne bo pustilo tako globokega vtisa, kot eno dejanje.“